Informacja o zmianie rozkładu jazdy prywatnych przewoźników

Po uruchomieniu linii 15 na trasie Wałbrzych-Sokołowsko-Mieroszów-Golińsk (rozkład jazdy dostępny na stronie www..zdkium.walbrzych.pl), przedsiębiorcy "Mieroszów-Trans" Bochenek i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Mieroszowie, zmienili rozkład jazdy. Poniżej podajemy uzgodnione i obowiązujące od 8 czerwca 2014 roku zmiany:

kierunek Wałbrzych

  • likwidacja kursów wykonywanych w dni robocze od poniedziałku do piątku o godzinach 5;30, 6;15, 6;35, 9;15, 9;25, 17;40 i 21;45,

  • likwidacja przystanku w Łącznej, Nowym Siodle, Mieroszowie i Golińsku w kursach wykonywanych w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych o godzinach 6;35, 6;55, 8;45, 9;30, 11;20, 15;45, 16;10, 17;40 i 20;00,

  • likwidacja kursu wykonywanego w dni wolne od pracy tj. niedziele i święta o godzinie 20;10,

  • likwidacja kursów wykonywanych w soboty o godzinach 5;45, 8;45, 19;15 i 20;45,

kierunek Mieroszów

  • likwidacja kursów wykonywanych w dni robocze od poniedziałku do piątku o godzinach 5;40, 8;00, 13;00, 14;00, 16;00, 19;40 i 22;30,

  • likwidacja przystanku w Mieroszowie i Golińsku w kursie wykonywanym w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych o godzinie 6;51,

  • likwidacja kursu wykonywanego w dni wolne od pracy tj. niedziele i święta o godzinie 20;50,

  • likwidacja kursów wykonywanych w soboty o godzinach 5;45, 9;30, 20;00 i 21;30.

 

Pełne rozkłady jazdy wszystkich przewoźników na trasie Wałbrzych-Mieroszów dostępne są na stronie http://zdkium.walbrzych.pl/