Podsumowałem dotychczasowe wpłaty na kamerę internetową.

Od początku zbiórki do dnia 30 czerwca 2006 r. wpłacono w sumie 662,31 zł.
Za dotychczasowe wpłaty dziękujemy i oczekujemy na dalsze , bo jak widać jest to wciąż za mało.

Pozdrawiam wszystkich odwiedzających nasz portal.

Administrator