Na dzień 29.05.2006 roku wpłynęło na konto towarzystwa 100 zł (od arcio c) na kamerę internetową i są to jak do tej pory jedyne środki na ten cel. Wiem jeszcze o dwóch wpłatach w drodze. Za dotychczasową serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich odwiedzających nasz serwis.