Podsumowano test kompetencji 6-klasistów.

W Szkole Podstawowej im.J Korczaka prowadzonej pod kierownictwem dyr. Teresy Leszko 6-klasiści uzyskali wysokie wyniki w napisanym przez siebie teście kompetencji.

Średnia szkoły - 33,0/40
Średnia gminy - 25,7/40
Średnia wojwódzka - 25,5/40

Uczennica Kasia Zeszut uzyskała najwyższą punktację 40/40.

Tak wysokie wyniki z pewnością nie byłyby możliwe do osiągnięcia, gdyby nie praca wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i doskonałej bazy szkolnej.

Gratulujemy!