W dniu 16 lutego 2007 roku na komisji funkcjonowania miasta
i gminy Radni Mieroszowa wyrazili negatywną opinię do projektu
uchwały autorstwa radnego Mariusza Liczbińskiego dotyczącego
zamknięcia Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Janusza
Korczaka w Sokołowsku. Tym samym groźba zamknięcia naszej
szkoły została oddalona.

Za zamknięciem szkoły głosowało tylko dwóch radnych :
p.Liczbiński i p. Kręzel

Nie można jednak spocząć na laurach, ponieważ jeszcze przed nami
jest nadzwyczajna sesja Rady Gminy zwołana na dzień
19 lutego 2007 roku, na której mogą jeszcze zapaść decyzje
niekorzystne dla nas.
Utwierdza w tym fakt, że jeszcze wielu radnych wstrzymując się
od głosowania dało się zmanipulować przedstawianymi przez
p.Liczbińskiego danymi, które w swoim założeniu obarczone były
poważnymi błędami. Dlatego apelujemy w dalszym ciągu o czujność
w naszej sprawie, gdyż nie wiadomo jakie w ostatecznym zakończeniu
tej kwestii zajmą stanowisko ci radni, którzy się wstrzymali od głosowania
oraz osoby nieobecne . Liczymy jednak na rozsądek radnych i fakt,
że jeżeli są wątpliwości, to decyzji się nie podejmuje a wątpliwości
i błędów było bardzo dużo.