8 grudnia 2006 roku Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokołowsku we współpracy z ZOZ-em w Sokołowsku zorganizował Międzynarodową Wigilię Korczakowską. Zgodnie z założeniami programu wychowawczego Janusza Korczaka, który jest patronem naszej szkoły, realizujemy konkretne hasła, poprzez organizację tego typu spotkania.

Mamy tu na myśli przede wszystkim poszukiwanie wartości moralnych, rozwijanie własnych zdolności, wzajemny szacunek i pomoc, twórcze myślenie, przyjaźń i partnerstwo.
Program wychowawczy placówki jest priorytetem w określaniu idei, jaka przewodzi Wigilii Korczakowskiej. Uczestnictwo w tym spotkaniu jest przygotowaniem uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym, a także sposobem na rozwijanie szacunku dla dobra wspólnego i postaw prospołecznych. Dzięki takim spotkaniom stwarzamy możliwości nawiązywania relacji i więzi międzynarodowych wśród dzieci, uczymy je otwartości na drugiego człowieka. Umożliwiło nam to też próbę integracji różnych grup społecznych, środowisk, a także integrację religijną. Dzieci z całego kraju mogły spotkać się, poznać zakątek Polski, w którym jeszcze nie były. Naszym nadrzędnym celem jest szerzenie idei korczakowskiej przyjaźni i współpracy oraz kultywowanie tradycji narodowych oraz obywatelskich.

Wśród zaproszonych na tą uroczystość gości mieliśmy zaszczyt powitać:
¨ Panią prof. Jadwigę Bińczycką – przewodniczącą Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka
¨ Pana Edwarda Skubisza – założyciela Fundacji Dom Pokoju im. Janusza Korczaka z Holandii,
¨ Wicestarostę Powiatu Wałbrzyskiego pana Andrzeja Marciniaka,
¨ Burmistrza Mezimesti z Czech panią Eve Muckova,
¨ Burmistrza Gminy Mieroszów pana andrzeja Laszkiewicza,
¨ Członków Zarządu i przewodniczących kręgu Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka,
¨ Lekarzy: pediatrę panią Marię Stępniewską, pulmonologa pana Jerzego Leszko,
¨ Pastora z Czech panią Annę Bystrzycką,
¨ Zakonnicę z Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Krzeszowie Siostrę Barbarę Żak,
¨ Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc
w Sokołowsku pana Andrzeja Starybrata,
¨ Sołtysa wsi Sokołowsko panią Bernadynę Grzeszuk,
¨ Dyrektora Szkoły w Mezimesti w Czechach pana Zdenka Mucka,
¨ Przedstawicieli mediów: panią Elzbietę Gargałę i pana Ryszarda Wyszyńskiego z „ Tygodnika Wałbrzyskiego” oraz panią Barbarę Szeligowską z Polskiego Radia Wrocław
¨ Delegacje szkół i placówek korczakowskich wraz z opiekunami
z Zakopanego, Bielska – Białej, Jaroszowa, Laskowej, Chojny, Chojnowa, Zgorzelca, Pawłowiczek, Gliwic, Brochocina, Nowej Rudy, Borzęciczek, Sokolowska.
Lista uczestników była bardzo długa. Niestety ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie wszyscy mogli do nas przybyć. Swoje życzenia
i podziękowania za zaproszenie przysłali nam:
¨ J. E. Ks. Biskup Ignacy Dec,
¨ Rzecznik Praw Dziecka Rzeczypospolitej Polskiej pani Ewa Sowińska,
¨ Izabela Katarzyna Mrzygłocka – poseł na Sejm RP,
¨ Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich RP Oddział Wrocław, podpisany przez Rabina Icchaka Rapaporta,
¨ Ginmazjum nr 50 im. Janusza Korczaka z Krakowa.
Wigilie Korczakowską rozpoczął występ chóru z zaprzyjaźnionej szkoły
z Mezimesti w Czechach. Uczniowie zaprezentowali kolędy i pastorałki w ich ojczystym języku.

Po oficjalnym powitaniu gości przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego panią Teresę Leszko przedszkolaki i uczniowie zaprezentowali tradycyjne przedstawienie Bożonarodzeniowe, przygotowane pod kierunkiem nauczycieli: Iwony Przybysz. Grażyny Lektarskiej, Gabrieli Brzęckiej i Zofii Ciepielewskiej.
Gości zauroczyła przepiękna scenografia i kostiumy małych aktorów przygotowane w części przez rodziców. Jak w tradycyjnych Jasełkach nie zabrakło tutaj; Maryi, Józefa, Heroda, Diabła, trzech króli i pastuszków oraz przerażającej śmierci. Dzięki systematycznej pracy szkolnego logopedy dzieci przepięknie deklamowały swoje kwestie. Głównym elementem sceny była naturalnych rozmiarów szopka, wokół której rozgrywała się akcja. Przedstawienie przeplatane było kolędami i pastorałkami śpiewanymi przez „chór aniołków”.
Jasełka wywarły ogromny podziw wśród przybyłych na uroczystość 140 gości. Braw nie było końca.

Następnie przy uroczystym, pięknie nakrytym stole wigilijnym ks. Proboszcz tutejszej parafii Janusz Wierzbicki odmówił wraz z gośćmi modlitwę. Łamanie się opłatkiem i składanie życzeń zbliżyło wszystkich korczakowców.

Podczas wieczerzy wigilijnej nie zabrakło 12 potraw, a także Gwiazdora, który hojnie obdarował prezentami wszystkich obecnych na uroczystości.

Akcentem wieńczącym tegoroczne spotkanie była wycieczka do Bazyliki w Krzeszowie.
Obchody jubileuszowej, bo już V Wigilii Korczakowskiej nie byłyby możliwe, gdyby nie hojność sponsorów:
¨ EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w Wałbrzychu,
¨ PKO Bank Polski,
¨ Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Poddział w Wałbrzychu,
¨ Fabryka Wkładów Odzieżowych Camela S.A. w Wałbrzychu,
¨ Właściciel „Śnieżka – Invest” w Świebodzicach pan Sergey Bagdasaryan,
¨ Nadleśnictwo w Wałbrzychu,
¨ Sklep EMPIK w Wałbrzychu,
¨ PAN Rafał Sobkowicz, Paweł Gimzicki, Krzysztof Wcisło, państwo Rajcowie, Suroszowie,
¨ Rada Rodziców ZSzP w Sokołowsku,
oraz ogromny wkład pracy uczniów, nauczycieli i rodziców. Podziw tak ogromnej liczby gości był dla nas wszystkich zadośćuczynieniem za ciężką pracę, włożoną w przygotowanie tak znaczącej imprezy.