W wyniku głosowania, w dniu 12 listopada 2006 roku wybrano następujących radnych, którzy będą w najbliższej czeroletniej kadencji reprezentowali  Sokołowsko:

– KWW BEZPARTYJNA INICJATYWA-DOBRA GMINA
1.
Szczepkowska Elżbieta,Teresa, lat 40, zam. Sokołowsko
2.
Żak Jerzy,Bronisław, lat 68, zam. Sokołowsko